04/07/2008

Jürgen Vanpraet publiceert, samen met professor Jan Velaers, artikel: "De materiële en territoriale bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand (I)", T.B.P. 2008, 323-345

Sedert begin dit jaar is Jürgen assistent publiek recht aan de Universiteit Antwerpen.Samen met "zijn" professor, Jan Velaers, publiceert hij in dit gezaghebbende tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht een tweeledig artikel over de materiële en territoriale bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand.Jürgen zal ook doctoreren over de moeilijke problematiek van de bevoegdheidsverdeling.Ook Dirk Van Heuven was destijds assistent aan de Universiteit Antwerpen en werkte er samen met Jan Velaers. Twintig jaar later treedt Jürgen in zijn voetsporen, hopelijk om nog beter te doen (en dus om de titel doctor te bekomen). Alleszins is deze bijdrage een bewijs dat ons kantoor ook vraagstukken inzake bevoegdheidsverdeling aankan.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
01/07/2008

Steve Ronse spreekt over het nieuwe Bodemdecreet op studiedag van 28 augustus 2008

De Tijd, het Rechtskundig Weekblad en M&D Seminars organiseren op 27 en 28 augustus de prestigieuze Juristendagen te Sint-Martens-Latem en Brasschaat. Op één van de sessies zal Steve Ronse fungeren als spreker over het nieuwe Bodemdecreet. Specifiek zal hij ingaan op de regeling inzake overdrachten van grond.

Klik hier voor meer info aangaande de verschillende sessies.

Inschrijven kan via www.juristendagen.be/detijd

Blog Publius Nieuws
Tags Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
27/05/2008

Dirk Van Heuven wordt geprezen in de editie Chambers 2008

Elk jaar wachten advocaten vol ongeduld op hun ranking in de Legal 500 en de Chambers, zijnde de twee internationale naslagwerken waarin advocaten en advocatenkantoren worden gerangschikt.

Als spiksplinternieuw kantoor (het onderzoek geschiedde in de maanden oktober - januari) kon Publius niet verwachten reeds gerangschikt te worden. Niettemin wordt Dirk benoemd als "notable practitioner":"Peers* describe him as "very specialised and fantastic for traditional public law", while clients value his "solution-driven approach and ability to provide personalised advice".

Publius hoopt als gespecialiseerd kantoor binnen enkele jaren een prominente plaats in te kunnen nemen in de rankings.

 

* Daarmee wordt bedoeld andere gespecialiseerde advocaten in publiek recht.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
05/05/2008

De Raad der Wijzen lost het bevoegheidsprobleem inzake elektronische communicatie, media en telecommunicatie niet op

In zijn advies over het voorstel van bijzondere wet "houdende institutionele maatregelen" (het akkoord van de Groep der Wijzen over de eerste fase in de volgende staatshervorming; via de website van De Standaard) is de Raad van State negatief over de voorgestelde bevoegdheidsverdeling inzake elektronische communicatie (zie mijn vorige post). De Raad stelt onomwonden:

"Het voorstel reikt geen oplossing aan voor het probleem waarvan het Grondwettelijk Hof in zijn arresten herhaaldelijk melding heeft gemaakt, te weten dat "de bevoegdheden van de federale Staat en de gemeenschappen inzake de elektronische communicatie-infrastructuur, ten gevolge van de technologische evolutie, dermate verweven (zijn) geworden dat ze niet meer dan in onderlinge samenwerking kunnen worden uitgeoefend". (...)

De indieners van het voorstel zullen moeten uitmaken of de verdeling op dat punt van de bevoegdheden op het gebied van omroep en telecommunicatie niet dient te worden geregeld om de vooropgestelde doelstellingen inzake coherentie en doeltreffendheid met meer zekerheid te bereiken."

Gepost door Tim Vermeir

Tags Elektronische communicatie, Nutsvoorzieningen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags