30/04/2008

Dirk Van Heuven en Jan Beleyn publiceren artikel "Zijn herstelvorderingen vanaf 22 augustus 2008 verjaarbaar?" (Notamus 2007/2, 37-39)

In dit tijdschrift, uitgegeven door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, verdedigen de auteurs hun standpunt dat er vanaf 22 augustus 2008, vijf jaar na de inwerkingtreding van het Handhavingsdecreet, sprake kan zijn van de verjaring van de herstelvordering voor de burgerlijke rechtbank, althans wanneer de bouwovertreding niet gesitueerd is in ruimtelijk kwetsbaar gebied.In onze Publius Express nr. 1 zijn we ingegaan op de nakende wijziging van de stedenbouwreglementering, waardoor de verjarings- en vervalproblematiek (misschien wel) definitief geregeld wordt.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Jan Beleyn
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
24/04/2008

"Nieuwe" werken van algemeen belang

Artikel 103 van het Vlaamse Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening ("DORO") bepaalt dat de Vlaamse regering de werken, handelingen en wijzigingen van algemeen belang kan vaststellen. Voor deze werken en wijzigingen moet de aanvrager zijn stedenbouwkundige vergunningsaanvraag (indien van toepassing), overeenkomstig artikel 127 van het DORO, indienen bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

De lijst van de werken van algemeen belang is opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester, zoals laatst gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 22 februari 2008. Met deze laatste wijziging neemt de Vlaamse regering ook "de openbare leidingen voor het vervoer water en afvalwater met inbegrip van de bijbehorende infrastructuur, zoals waterzuiveringsstations, controlepunten, pomp- en overslagstations, dienstgebouwen en andere" op in de lijst.

Gepost door Tim Vermeir

Tags Nutsvoorzieningen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/04/2008

Jan Beleyn neemt deel aan studiedag ruimtelijke planning op 13 mei 2008 te Ieper

Syntra West organiseert in haar campus te Ieper (Ter Waarde 2, 8900 Ieper) op 13 mei a.s. van 19u tot 22u een opleiding inzake ruimtelijke planning. De opleiding richt zich in de eerste plaats naar vastgoedmakelaars en promotoren en ruimer naar eenieder die beroepshalve op regelmatige basis met de ruimtelijke planning in aanraking, of slechter, in aanvaring komt.

De veelheid aan ruimtelijke plannen roept verschillende vragen op in de vastgoedpraktijk. Hoe verhouden de ruimtelijke plannen zich? Wanneer moet ik met welk plan rekening houden?...Indien een bepaald project niet strookt met hetgeen werd vastgelegd in de ruimtelijke planning, moet naar oplossingen gezocht worden (vb. zonevreemdheid).Jan overloopt de verschillende opties terzake.

Inschrijven kan nog bij:Elke De Preter - elke.depreter@syntrawest.be - 059 56 43 50

Blog Publius Nieuws
Tags Jan Beleyn
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/04/2008

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: "Binnenkort een regionalisering van de handelsvestigingenreglementering?" (Retail Update Magazine, 2008, nr. 2, 66)

Zoals we eerder in ons nieuws hebben bericht, schrijven Dirk Van Heuven en Steve Ronse regelmatig een bijdrage in het vakblad Retail Update Magazine.

Ditmaal wordt ingegaan op het akkoord dat binnen de "Raad van Wijzen" werd bereikt om de handelsvestigingenreglementering naar de gewesten over te hevelen.Een regionalisering van deze materie kan het begin zijn van een werkelijke eenheidsvergunning, waarin zowel de stedenbouwkundige - als de milieu-, als de sociaal-economische vergunning verenigd zijn.Het voorstel binnen de Raad van Wijzen voorziet in een specifieke overlegprocedure voor projecten van handelsvestigingen in het grensgebied van een ander gewest.

Lees hier het artikel: 2506_001.pdf

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
22/04/2008

Sofie Logie neemt deel aan een studiedag "Risicomanagement in ziekenhuizen" op 29 mei 2008 te Roeselare

Op 29 mei 2008 wordt door Escala (Syntra West) in Roeselare een congres georganiseerd "Risicomanagement in ziekenhuizen". Deze studiedag gaat door in het auditorium van de KBC Bank te Roeselare, Clintonpark.

Sofie Logie zal het die dag hebben over de risicoverdeling bij DBFM-overeenkomsten (Design, Build, Finance, Maintain) in de ziekenhuissector. Zij zal tevens stilstaan bij de moeilijkheden bij de gunning van dergelijke PPS-overeenkomsten en het verkrijgen van subsidies.

 

Blog Publius Nieuws
Tags Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags