08/12/2011

Europese Commissie publiceert drempelbedragen voor overheidsopdrachten in periode 2012-2013

Op 2 december 2011 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de verordening nr. 1251/2011 van de Europese Commissie met de drempelbedragen voor 2012 en 2013. Deze bedragen bepalen welke overheidsopdrachten aan de Europese bekendmakingsregels onderworpen zijn.

De bekendmakingsdrempels voor de klassieke sectoren zijn:
  • voor leveringen en diensten: 200.000 euro (vroeger: 193.000 euro)(met uitzondering van bepaalde "centrale overheden")
  • voor werken: 5.000.000 euro (vroeger: 4.845.000 euro)
De bekendmakingsdrempels voor de nutssectoren zijn:
  • voor leveringen en diensten: 400.000 euro (vroeger: 387.000 euro)
  • voor werken: 5.000.000 euro (vroeger: 4.845.000 euro)
05/01/2011

Het Bulletin der Aanbestedingen verhuist en vernieuwt

Het jaar 2011 luidt het einde in van het oude (en vertrouwde) Bulletin der Aanbestedingen.

Op 1 januari 2011 werd het Bulletin der Aanbestedingen overgedragen van de FOD Justitie naar de FOD Personeel en Organisatie. Met deze overdracht wijzigt ook de website waarop de aankondigingen kunnen worden opgezocht. De aankondigingen tot en met 31 december 2010 zijn nog steeds terug te vinden op het Bulletin via de website van de FOD Justitie. Opdrachten die na deze datum zijn gepubliceerd zijn terug te vinden via de website e-Notification.

De overdracht werd aangekondigd in het bericht 2010/02053 in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2010.

Het plaatsen van een aankondiging is gratis wanneer deze wordt verzonden via de e-Notification website of via een speciaal softwareprogramma dat door de dienst e-Procurement van de FOD Personeel en Organisatie is geaccrediteerd. De bekendmakingskosten voor aankondigingen verstuurd per post, per fax of per e-mail) worden tegen een forfaitaire prijs gefactureerd. De bekendmakingskost voor een aankondiging bedraagt 2.000 euro (exclusief btw) voor maximum 15 gepubliceerde pagina's. De bekendmakingskost voor een wijzigingsbericht (max. 15 pagina's) bedraagt 1.000 euro (exclusief btw). Aankondigingen die meer dan 15 gepubliceerde pagina's bevatten, zullen per extra pagina 200 euro (exclusief btw) kosten. Tweetalige aankondigingen worden als 2 afzonderlijke aankondigingen gefactureerd.

Meer info vindt u op:
- website: https://enot.publicprocurement.be/
- telefoon: 02 790 52 00
- mail: e.proc@publicprocurement.be
Tags