23/05/2011

e-Tendering vanaf 2012 verplicht bij Vlaamse overheid

De Vlaamse regering nam afgelopen vrijdag de beslissing dat vanaf 2012 op haar overheidsopdrachten enkel nog kan worden ingeschreven op elektronische wijze:

"Begin juni 2001 keurde de Vlaamse Regering de omzendbrief goed over het gebruik van elektronische middelen voor de indiening en ontvangst van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten. Ze machtigde de bevoegde minister om e-tendering uit te rollen in de Vlaamse overheid en stond het gebruik van elektronische middelen voor de indiening van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten toe vanaf 1 september 2010. Nu neemt de regering akte van de evaluatie van het e-procurementprogramma en verleent haar goedkeuring aan een aantal bijsturingen. Ze beslist e-tendering verplicht op te leggen vanaf 1 januari 2012."

Daar waar de Vlaamse overheid op dit ogenblik vaak de keuze aan de inschrijver laat om een elektronische dan wel een 'papieren' offerte in te dienen, zullen vanaf volgend jaar alle kandidaatstellingen en offertes op digitale wijze moeten worden ingediend. Voor vele ondernemingen die sinds jaar en dag op overheidsopdrachten inschrijven allicht een hele aanpassing.

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Overheidscontracten
Tags Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, e-Notification, e-Procurement
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
05/01/2011

Het Bulletin der Aanbestedingen verhuist en vernieuwt

Het jaar 2011 luidt het einde in van het oude (en vertrouwde) Bulletin der Aanbestedingen.

Op 1 januari 2011 werd het Bulletin der Aanbestedingen overgedragen van de FOD Justitie naar de FOD Personeel en Organisatie. Met deze overdracht wijzigt ook de website waarop de aankondigingen kunnen worden opgezocht. De aankondigingen tot en met 31 december 2010 zijn nog steeds terug te vinden op het Bulletin via de website van de FOD Justitie. Opdrachten die na deze datum zijn gepubliceerd zijn terug te vinden via de website e-Notification.

De overdracht werd aangekondigd in het bericht 2010/02053 in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2010.

Het plaatsen van een aankondiging is gratis wanneer deze wordt verzonden via de e-Notification website of via een speciaal softwareprogramma dat door de dienst e-Procurement van de FOD Personeel en Organisatie is geaccrediteerd. De bekendmakingskosten voor aankondigingen verstuurd per post, per fax of per e-mail) worden tegen een forfaitaire prijs gefactureerd. De bekendmakingskost voor een aankondiging bedraagt 2.000 euro (exclusief btw) voor maximum 15 gepubliceerde pagina's. De bekendmakingskost voor een wijzigingsbericht (max. 15 pagina's) bedraagt 1.000 euro (exclusief btw). Aankondigingen die meer dan 15 gepubliceerde pagina's bevatten, zullen per extra pagina 200 euro (exclusief btw) kosten. Tweetalige aankondigingen worden als 2 afzonderlijke aankondigingen gefactureerd.

Meer info vindt u op:
- website: https://enot.publicprocurement.be/
- telefoon: 02 790 52 00
- mail: e.proc@publicprocurement.be
Tags