28/12/2017

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2018!

Op 18 december 2017 heeft de Europese Commissie bij verordening de nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten in respectievelijk de klassieke en speciale sectoren en concessieovereenkomsten vastgesteld.

Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten waarvan het bedrag gelijk is aan deze bedragen of deze overschrijdt, moeten de Europese aanbestedingsregels gerespecteerd worden.

De nieuwe (en hogere!) drempels gelden vanaf 1 januari 2018 voor een periode van 2 jaar.

De Europese drempelbedragen vervat in artikel 4 Richtlijn 2014/24/EU aangaande de klassieke sectoren worden als volgt aangepast:

  • voor overheidsopdrachten voor werken: van 5 225 000€ naar 5 548 000€
  • voor overheidsopdrachten  voor leveringen en diensten van centrale overheidsinstanties: van 135 000€ naar 144 000€
  • voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten van decentrale overheidsdiensten: van 209 000€ naar 221 000€

De Europese drempelbedragen neergelegd in artikel 15 Richtlijn 2014/25/EU aangaande de speciale sectoren worden gewijzigd als volgt:

  • voor overheidsopdrachten voor werken: van 5 225 000€ naar 5 548 000€
  • voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten: 418 000€ naar 443 000€

Voor concessieovereenkomsten van openbare werken en dienstconcessies geldt overeenkomstig het gewijzigde artikel 8 Richtlijn 2014/23/EU voortaan niet langer 5 225 000€ maar 5 548 000€ als Europese drempel.

Hogervermelde bedragen zijn telkens exclusief btw.

23/02/2017

Publius verwelkomt 2 nieuwe stagiairs

Matthias Castelein vervoegt in maart het team van Sofie Logie. Hij is naast master in de rechten ook master in de geschiedenis. De voorbije jaren was hij assistent aan de KU Leuven. Hij diende recent zijn proefschrift in.

Maïté Bultheel studeerde in 2016 af als master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Zij volgt thans een master Europees recht aan de ULB. Zij vervoegt het team van Dirk Van Heuven.

Zo komt onze teller op 17 advocaten.

Blog Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Maïté Bultheel, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags