15/10/2015

Steve Ronse, Deborah Smets en Thomas Quintens publiceren artikel ‘Decreet complexe projecten’ (TROS, 2015, nr. 78, p 155)

Op 1 maart 2015 is het Decreet Complexe Projecten in werking getreden. Met dit proceduredecreet wil de Vlaamse Regering voorzien in een integrale en overkoepelende procedure waardoor de legistieke leemte, waarmee ontwikkelaars in het verleden geconfronteerd werden, wordt opgelost. Flexibiliteit wordt vooropgesteld, zonder evenwel afbreuk te doen aan de inspraakmogelijkheden en rechtsbescherming van derden. De auteurs bespreken in het bijzonder voor wie de procedure openstaat, de verschillende beslissingsfases, het verval van het voorkeurs-en projectbesluit, de beroepsmogelijkheden en handhaving.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Deborah Smets Steve Ronse Thomas Quintens
Meer tags?