Meer ...

Wat is grondwettelijk recht?
Sedert jaar en dag voeren onze advocaten procedures voor het Grondwettelijk Hof, dikwijls maar niet altijd voor de Belgische Staat of het Vlaamse Gewest. Veelal betreft het dossiers over het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. Maar we weten ook hoe om te gaan met vraagstukken over de bevoegdheidsverdeling. Uiteraard komt het grondwettelijk recht ook regelmatig aan bod voor de administratieve of gewone rechtbanken en passen we onze ervaring ook hier toe.  

 

Wat doen we?
- advisering over grondwettelijk recht
- prejudiciële vraagstelling
- procedures voor het Grondwettelijk Hof
- ...