Meer ...

Publius is ontegensprekelijk dé specialist in Vlaanderen als het gaat om lokale besturen.

Publius heeft vele tientallen gemeenten, OCMW's, AGB's, politiezones als klanten. Daarvoor doen we alle juridische werk, gaande van PPS, overheidsopdrachten, overheidscontracten, ambtenarenrecht, omgevingsrecht, vastgoed, overheidsaansprakelijkheid ...
Publius heeft een rijke ervaring met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeentebedrijven en andere vormen van interbestuurlijke samenwerking of van verzelfstandiging.
 

Wat doen we?
- advisering
- opstellen en revisie van reglementen, statuten en contracten
- procedures
- ...

Specialisten

Referenties