Meer ...

Milieurecht als onderdeel van het ruimere omgevingsrecht

 

Milieurecht is dagelijkse praktijk voor specialisten publiekrecht. Onze rol ligt hier vooral in bijstand bij administratieve en gerechtelijke procedures (met inbegrip van strafprocedures). Wij werken daarbij nauw samen met uw milieucoördinator of uw milieubureau.

 

Wat doen we?

 

Omgevingsvergunningen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
- advisering, o.a. over de haalbaarheid van een project
- milieu due diligence
- bijstand bij het aanvraagdossier
- opstellen van bezwaren bij een vergunningaanvraag
- beroep of verdediging in beroep, met opstellen van nota's en pleidooi voor omgevingsvergunningscommissie
- beroep of verdediging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen
- hulp bij de redactie van een vergunningsbeslissing
- milieueffecten-en veiligheidsrapportering (MER en VR)
- bijstand bij het bijstellen van de omgevingsvergunning
- ...

 

Handhaving.
- strafrechtelijke verdediging bij milieumisdrijven
- administratiefrechtelijke bijstand bij milieuinbreuken
- bijstand van een klager of een overheid tegenover milieumisdrijven of -inbreuken 
- procedures voor het Handhavingscollege
- ...