Meer ...

De vreemde eend in de bijt is misschien wel real estate. Natuurlijk behandelen we alle vergunningsaspecten van vastgoedprojecten. Maar we kunnen onze klanten een ruime service aanbieden en kunnen dus ook helpen bij contracten, zakenrechtelijke vraagstukken, huurkwesties en discussies over mede-eigendom en appartementenrecht. 

 

Wat doen we?
- adviesverlening
- ingebrekestellingen en invorderingen
- onderhandelen, opstellen en revisies van contracten
- procedures
- vertegenwoordiging bij expertises
- aanwezigheid bij algemene vergaderingen van mede-eigenaars
- ...