Meer ...

Celine Van de Velde studeerde in juni 2018 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Zij spitst zich vooral toe op het omgevings-, vastgoed-  en aannemingsrecht. Zij heeft een bijzondere interesse in het agrarisch recht en de pachtwet. Zij is tevens houder van het getuigschrift 'Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken'.