Meer ...

Deborah Smets specialiseert zich voornamelijk in het omgevingsrecht en het ambtenarenrecht. Ook treedt zij op in dossiers voor het Grondwettelijk Hof.  Zij publiceert geregeld in deze materies.