Meer ...

Isabelle Verhelle is sedert 2004 advocaat in het publiek recht en maakt sinds 2015 deel uit van het Publius-team. Zij legt zich voornamelijk toe op ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht (omgevingsrecht). Bijkomend beschikt zij over het diploma van milieucoördinator alsook een master in het ondernemingsrecht. Isabelle heeft reeds honderden procedures begeleid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (UDN, schorsing en annulatie) en de Raad van State (inclusief cassatie). Zowel kleinere als grootschalige projecten, zoals windturbines, biogas- en afvalverbrandingsinstallaties, mestverwerking- en ontginningsbedrijven, woon- en handelsprojecten, RUP’s en erfgoedgerelateerde dossiers, behoren tot het curriculum. Daarnaast heeft zij een sterke ervaring in dossiers voor de burgerlijke (en straf-)rechtbanken, die onder meer een uitloper zijn van vernietigde of onwettige vergunningen. Zodoende behoren schadeclaims (na herhaaldelijke vernietigingsarresten van de Raad van State/ RvVb) en handhavingsdossiers (herstelvorderingen, stakingsbevelen, bestuurlijke maatregelen, etc.) eveneens tot haar specialiteit. Tenslotte heeft ze een bijzondere interesse in landbouwgerelateerde zaken en het algemeen publiek recht, zoals tucht, vreemdelingenzaken, vestiging en bodem. Isabelle maakt sinds maart 2021 deel uit van de redactieraad van het juridische tijdschrift STORM (die Keure).