Meer ...

Jan Beleyn, partner, heeft een bijzondere ervaring in ruimtelijke ordening, milieu en onteigeningen. Hij is een veelschrijvend kernredactielid van STORM, tijdschrift voor Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu.

Daarnaast begeleidt hij zowel private klanten als lokale overheden van A tot Z in de meest diverse vastgoedtransacties en staat hij hen bij in alle geschillen aangaande onroerende goederen.

In de editie van 2021 wordt Jan aanbevolen door The Legal500 en wordt hij omschreven als 'always available'.