Meer ...

Leandra Decuyper legt zich hoofdzakelijk toe op ruimtelijke ordening & stedenbouw, handelsvestigingen en lokale besturen (waaronder aansprakelijkheidskwesties). Zij was enkele jaren praktijkassistent binnen het vakgebied staats- en administratief recht aan de KU Leuven, campus Kortrijk.