Meer ...

Meindert Gees, partner, is voornamelijk gespecialiseerd in milieurecht, ruimtelijke ordening & stedenbouw en in bodemrecht. Daarnaast heeft hij een expertise opgebouwd in het grondwettelijk recht, onteigeningsrecht en vreemdelingenrecht. Meindert is praktijkassistent publiek recht aan de KU Leuven, campus Kortrijk en is  hoofdredacteur deelredactie publiek recht RABG. Meindert is sinds het gerechtelijk jaar 2018-2019 lid van de Raad van de Orde van de Balie West-Vlaanderen en was voordien 2 jaar voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie Kortrijk. In 2021 wordt hij door The Legal500 genoemd als 'urban development law expert'.