Meer ...

Sofie Logie, partner, is een van 's lands topspecialisten in het overheidsopdrachtenrecht en in publiek-private samenwerking. Daarnaast heeft zij een grote expertise in het onderwijsrecht, ambtenarenrecht, lokale belastingen, verzelfstandiging en concessies. Sofie werd aanbevolen in The Legal500 editie 2021.