Meer ...

Thomas Quintens legt zich hoofdzakelijk toe op milieurecht, ruimtelijke ordening & stedenbouw. Daarnaast concentreert hij zich ook op grondwettelijk recht.